Aktivační zápisy

 

karta-skylinkAktivační zápisy pro náběh karty Skylink v případě problémů s kartou.

Běžný divák by neměl mít nikdy potřebu dělat reautorizační zápis karty (tz.vyslat žádost, aby na příslušnou kartu byly zaslány instrukce k jejímu provozu) a může sledovat naše programy bez jakéhokoli přerušení.  Podmínkou je, že bude kartu využívat (mít vloženu v zapnutém přijímači naladěném na některý z našich programů) minimálně 3 minuty během 2 týdnů a zároveň minimálně 30 minut během 30 dnů.

Pokud divák kartu neužívá po dobu více než 2 týdny avšak méně než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 3 minuty. Pokud divák kartu neužívá po dobu více než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 30 minut. Podmínkou ovšem je, že po tuto dobu bude mít přijímač stále zapnutý na jednom z našich programů (např. ČT1) a nebude přepínat mezi programy. Pokud přepíná programy, může se doba čekání výrazně prodloužit.

Pokud divák splnil uvedené podmínky a přesto přijímač s kartou nedekóduje, jedná se o problém buďto na straně přijímací (zpravidla přijímač nepropouští korektně instrukce zasílané na kartu) nebo vysílací (na kartu nejsou zasílány zápisy). Závada na vysílací straně může nastat, je však velmi málo pravděpodobná.

Pro vyloučení závady na přijímací straně stačí kartu zasunout do jiného přijímače, který pracuje korektně, a počkat, zda zápisy na kartu dorazí. Pokud zápisy do 30 minut dorazí, je závada na straně přijímací (přijímač). Pokud zápisy nedorazí, je možno zkusit reautorizační zápis karty. Pokud reautorizační zápis nepomůže, je nutno kontaktovat Skylink. Obecně lze říci, že reautorizační zápis karty problém přijímací strany (špatný průchod instrukcí přijímačem/CAM) neřeší, jen ho odkládá.

Součástí  datového toku, který je vysílaný přes satelit, jsou instrukce podmíněného přístupu, které se zapisují na karty. Instrukce se posílají pro jednotlivé karty cyklicky pořád dokola. Jedná se o různé zápisy s různou trvanlivostí a vysílají se v cyklech s různou periodou.

Zápisy s trvanlivostí 2 týdny se posílají na jednotlivou kartu každé 3 minuty a zápisy s trvanlivostí 30 dnů každých 30 minut. Pokud karta zápisy nepřijímala 3 týdny, vypršel její 2 týdenní zápis, ale dosud nevypršel zápis 30 denní. Po zapnutí přijímače se čeká, dokud nedorazí onen 2 týdenní zápis. Může dorazit za pár sekund nebo až za 3 minuty, podle toho, ve kterém okamžiku zapisovacího cyklu byl přijímač zapnut.

 Publikoval v 22.43